• Leveringsvoorwaarden

… de kleine lettertjes …

Leveringsvoorwaarden
Prijsopgaven, transacties en leveringen geschieden volgens de leveringsvoorwaarden voor de grafische industrie, gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam. Deze voorwaarden kunt u
hier bekijken.