• Leveringsvoorwaarden

… de kleine lettertjes …

Leveringsvoorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden voor de Grafimediabranche, gedeponeerd onder nummer 41/2019 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam. Een exemplaar wordt u op verzoek kosteloos toegezonden en is tevens
hier bekijken.

Per 1 februari j.l. zijn wij verhuisd naar:
Hazenkoog 52, 1822 BT Alkmaar